tips S sluitertijd beweging

Water, druppels,stromend?

Hoe korter de sluitertijd, hoe groter de kans om druppels te bevriezen
Hoe langer de sluitertijd en we zullen vloeiend water tegenkomen, de druppels gaan de kans ktijgen een korte lijn te vormen, die zelfs in mekaar gaan vloeien en zo een lijn in plaats van punten vormen, en zo ons water"vloeiend" in beeld brengen
Wij hebben zo een eerste stap gezet om persoonlijk iets anders van onze opname te maken beweging in beeld weergeven (zichtbaar maken )
In deze opnames bleeft het toestel onbewogen
Wat als we nu het toestel zouden bewegen
Eerst het toestel beweegt in een andere richting of snelheid dan het onderwerp:
We "krijgen" een door beweging onscherp beeld
We volgen ons onderwerp met dezelfde snelheid en in dezelfde richting, nu maken we een scherp onderwerp met een door de beweging onscherpe achtergrond
Hadden we hier hetzelfde toegepast als met ons water, een andere snelheid dan ons bewegend onderwerp, dan zouden we een scherpe achtergrond geven aan een bewegend onderwerp
De combinatie's zijn hier onbeperkt
toch een tip: tracht iets in beeld te houden, die scherp is en je ziet zo de beweging ,de snelheid de hoogte in vliegen
Inderdaad alles beweegt meer, als er iets stil staat
Het uiterste kan ook: alles door bewegings onscherpte onscherp in beeld gebracht alleen de randen blijven stil
Als dat niet anders is!